Een stevige brug tussen wetenschap en praktijk

Bureau Bervoets richt zich op toepassingsgericht criminologisch en veiligheidskundig onderzoek, vaak in opdracht van gemeenten, politie en ministeries...

Lees meer

Waarom kiest u Bureau Bervoets?

U kiest ons vanwege kritische analyse en kennisdeling, onze betrokkenheid, toewijding en de menselijke maat.

 • Kritische analyse en
  delen van kennis

  Bij Bureau Bervoets wordt een wetenschappelijke grondhouding - verzamelen en verder ontwikkelen van kennis, doorvragen en doordenken - gecombineerd met de nadrukkelijke wens om criminologische en veiligheidskundige kennis toegankelijk te maken en te verspreiden
 • Betrokken
  en toegewijd

  Bureau Bervoets weet uitstekend raad met kwantitatieve analyes, maar onze teams richten zich eerst en vooral op kwalitatief onderzoek met (vaak) een etnografische inslag. Wij dragen graag met onze projecten bij aan een veilige samenleving. Uit de ivoren toren, tussen de mensen.
 • Aandacht voor
  de menselijke maat

  We zijn ervan overtuigd dat kennis en kunde nodig zijn voor de effectiviteit en draagvlak van beleid, projecten en interventies. Maar het commitment en doorzettingsvermogen van de mensen in de uitvoering zijn doorslaggevend, daar kan geen 'evidence based' kennis tegenop...!

Bureau Bervoets voor overzicht en inzicht!

 • Ervaren
 • Deskundig
 • Betrokken

bureau bervoets…

...is van criminoloog en bestuurskundige Eric Bervoets.

Eric is sinds 1997 actief,
na een doctoraal bestuurskunde in
Rotterdam en een academische promotie
(in 2006) aan de Universiteit Twente in Enschede.

Betrokken, praktisch en toegewijd!

 1. kennismakingsgesprek

  Bureau Bervoets komt graag kennismaken en vernemen hoe het u van dienst mag zijn.
 2. Deskundig

  Als gevolg van onze jarenlange ervaring met complexe projecten in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving.
 3. toegewijd

  Met betrokken en gecommitteerde teams