Vigilantes en digilantes:

democratische spelregels voor burgerpatrouilles en opsporingsmeutes

Bas van Stokkom en Eric Bervoets

Cahiers Politiestudies, Jaargang 2017-2, p. 135-143.

In een discussiebijdrage in Cahiers Politiestudies gaan we in op de vraag in hoeverre het optreden van burgerpatrouilles (on)acceptabel kan worden genoemd. Het gaat daarbij niet om de vraag naar geweld of de dreiging daarmee. Dat is – behoudens noodweer – sowieso bij wet verboden. De (on)aanvaardbaarheid van burgeropsporing en -handhaving kan ook aan democratische spelregels worden getoetst. Een herwaardering daarvan is naar onze mening noodzakelijk. De laatste decennia lijken burgerinitiatieven in mindere mate te worden beoordeeld vanuit het perspectief van de rechtsgemeenschap, de publieke zaak en de bijdrage van burgerschap daaraan. Er is een ‘neoliberaal burgerschap’ ontstaan waarin individuele rechten heilig zijn verklaard; beledigen, belasteren en opruien worden voortaan gerekend tot ‘legitieme’ omgangsvormen tussen burgers die het debat zouden ‘verrijken’. Wij menen dat niet deze ‘private uitingen’ maar de normen van verantwoordelijk burgerschap leidraad zouden moeten zijn. verder lezen? :

09_Vigilantes_Van Stokkom_Bervoets.pdf

Offerte aanvragen

Graag kom ik bij u langs om het werk op te nemen, uiteraard geheel kosteloos. Laat hieronder uw gegevens achter, dan maken we snel kennis.

Johan Janssens

Schilder

  • Ruim 25 jaar ervaring
  • Vakmanschap
  • Secuur
  • Persoonlijk betrokken

» Lees meer